Tillbehör

  • Tak- och dammstödsystem

    Tak- och dammstödsystem

    Taksystem är mer än bara en plan yta täckt av membran.Applikatorer behöver arbeta runt hörn, rör och andra genomföringar.Det är där Trump Ecos prefabricerade tillbehör, tätningstillbehör och fästdonstillbehör kommer in i bilden – för att

    göra takläggningsprocessen så smidig som möjligt.

    Vi har också utvecklat en serie stödprodukter: sömtejp, täcktejp, lapptejp och beslag för att bilda ett komplett EPDM-damm ogenomträngligt system.